Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORSJÖN, 667043 139241 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-21 Stoppdatum 2015-07-21
Mängd (ton): 40,01 Kostnad totalt: 31968
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: