Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄMTEN, 668975 137571 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-14 Stoppdatum 2015-07-14
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 5593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: