Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄVSJÖN, 663251 139474 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-25 Stoppdatum 2015-07-25
Mängd (ton): 20,61 Kostnad totalt: 16467
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: