Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BACKTJÄRNEN, 664880 138712 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-22 Stoppdatum 2015-07-22
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 7990
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: