Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-15 Stoppdatum 2015-06-15
Mängd (ton): 120,72 Kostnad totalt: 96455
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: