Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUNNERSTJÄRNEN, 665676 136772 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-25 Stoppdatum 2015-07-25
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 5705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: