Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKHUSTJÄRNEN, 667016 140254 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-10 Stoppdatum 2015-09-10
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 7990
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: