Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 665407 140967 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-23 Stoppdatum 2015-07-23
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 3667
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: