Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALSJÖN, STORA, 665615 140458 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-10 Stoppdatum 2015-09-10
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 7191
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: