Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 660316 142049 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-15 Stoppdatum 2015-07-15
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 2445
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: