Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKARPEN, 661142 142174 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-18 Stoppdatum 2015-09-18
Mängd (ton): 43,86 Kostnad totalt: 35044
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: