Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSJÖN, 670790 135161 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-24 Stoppdatum 2015-08-24
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 4075
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: