Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 672400 134092 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-27 Stoppdatum 2015-08-27
Mängd (ton): 30,60 Kostnad totalt: 24449
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: