Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVERTJÄRNEN, 672703 132518 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-20 Stoppdatum 2015-08-20
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 2445
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: