Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-01-01 Stoppdatum 2015-12-31
Mängd (ton): 109,24 Kostnad totalt: 66746
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: