Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Bergtjärnen, 17VTM80 601 3b Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-19 Stoppdatum 2015-07-19
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2389
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: