Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kaveltjärnsbäcken, 17VTM37 405a 18c Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-28 Stoppdatum 2015-08-28
Mängd (ton): 1,85 Kostnad totalt: 1478
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: