Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lövbergstjärnen, 675136 132681 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-19 Stoppdatum 2015-08-19
Mängd (ton): 4,28 Kostnad totalt: 3420
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: