Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Amalamp, 669099 132169 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-22 Stoppdatum 2015-08-22
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1630
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: