Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STICKTJÄRNET, 663865 128259 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-13 Stoppdatum 2014-10-13
Mängd (ton): 15,90 Kostnad totalt: 13976
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import