Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNET, 661097 130617 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-23 Stoppdatum 2014-07-23
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 2457
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import