Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRN, 664430 136009 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-16 Stoppdatum 2014-07-16
Mängd (ton): 9,78 Kostnad totalt: 8126
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import