Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPRINGSJÖN, 663724 139306 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-07 Stoppdatum 2014-08-07
Mängd (ton): 22,97 Kostnad totalt: 19065
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: