Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-06 Stoppdatum 2014-08-06
Mängd (ton): 119,98 Kostnad totalt: 99583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: