Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUNNERSTJÄRNEN, 665676 136772 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-16 Stoppdatum 2014-07-16
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 5926
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: