Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VISMEN, 657042 141128 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-19 Stoppdatum 2014-09-20
Mängd (ton): 65,66 Kostnad totalt: 54498
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: