Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖGSJÖN, 662715 140131 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-12 Stoppdatum 2014-09-12
Mängd (ton): 63,91 Kostnad totalt: 53045
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: