Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 660316 142049 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-08 Stoppdatum 2014-07-08
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 2540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: