Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTSÅNGEN, 661633 141969 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-13 Stoppdatum 2014-09-13
Mängd (ton): 20,54 Kostnad totalt: 17048
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: