Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VILÅNGEN, 658199 141003 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-19 Stoppdatum 2014-09-19
Mängd (ton): 43,13 Kostnad totalt: 35798
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: