Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTERN, 672837 132396 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-18 Stoppdatum 2014-07-18
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 5810
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: