Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-19 Stoppdatum 2014-07-19
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2482
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: