Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 38 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-01 Stoppdatum 2014-09-01
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt: 8549
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: