Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA GRANSJÖN, 17VTM66 414 136 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-21 Stoppdatum 2014-07-21
Mängd (ton): 10,09 Kostnad totalt: 8375
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: