Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 206 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-28 Stoppdatum 2014-08-28
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2482
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: