Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180030, 06VAT180030 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-30 Stoppdatum 2003-09-30
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: