Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fämtan, 17VTM37 507 29 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-14 Stoppdatum 2014-08-14
Mängd (ton): 15,45 Kostnad totalt: 12824
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: