Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRSJÖN, 17VTM37 507 6 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-15 Stoppdatum 2014-08-15
Mängd (ton): 15,97 Kostnad totalt: 13255
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: