Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kårebolssjön, 17VTM37 510 111 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-02 Stoppdatum 2014-08-02
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 4100
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: