Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 10 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-17 Stoppdatum 2014-08-17
Mängd (ton): 8,96 Kostnad totalt: 7437
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: