Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 17VTM37 405a 145 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-05 Stoppdatum 2014-09-05
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 3337
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: