Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVENSTJÄRNEN, 17VTM37 417a 15 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-04 Stoppdatum 2014-09-04
Mängd (ton): 13,39 Kostnad totalt: 11114
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: