Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-08 Stoppdatum 2015-09-08
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 15908
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: