Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-29 Stoppdatum 2015-09-29
Mängd (ton): 11,60 Kostnad totalt: 20219
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: