Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-26 Stoppdatum 2015-09-26
Mängd (ton): 39,99 Kostnad totalt: 32352
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: