Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-26 Stoppdatum 2016-05-26
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 7451
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: