Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-27 Stoppdatum 2016-05-27
Mängd (ton): 40,34 Kostnad totalt: 42938
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: