Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 659349 143472 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-30 Stoppdatum 2016-05-30
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 12773
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: