Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Gällsjön, 659833 143381 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-31 Stoppdatum 2016-05-31
Mängd (ton): 21,97 Kostnad totalt: 23385
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: