Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 663484 144407 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-02 Stoppdatum 2016-06-02
Mängd (ton): 16,41 Kostnad totalt: 13977
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: